फळे, भाजीपाला विक्रेत्यांसाठी आनंदाची बातमी! शीतचेंबर सुविधेसाठी शासनाकडून ५० टक्के अनुदान! कशी आहे प्रक्रिया जाणून घ्या... ​​​​​​​

 
fruiit

बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळामार्फत एकात्मिक फलोत्पादन अभियान योजना राबविण्यात येते. या योजनेमध्ये पणन सुविधेंतर्गत फळे आणि भाजीपाला विक्री करता शीतचेंबरच्या सुविधेसह फिरते विक्री केंद्रासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.

ग्राहकांच्या सुविधेसह लोकवस्तीमध्ये किंवा लोकवस्तीजवळ कमी खर्चाचे  फिरते फळे आणि भाजीपाला विक्री हातगाडी‍ किंवा केंद्र स्थापन करुन आवश्यक त्या वेळेस ग्राहकांना फळे व भाजीपाला पुरविणे हा या घटकाचा मुख्य उद्देश आहे. या घटकामध्ये कुल चेंबरच्या सुविधेसह हातगाडी, विक्री कट्टा, वजनकाटे आदी भांडवली खर्च अनुदानासाठी ग्राह्य धरला जातो. प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल १५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते.

या घटकाकरीता सुयोग्य असे रेखांकन, आराखडा आणि अंदाजपत्रक निश्चित करावयाचे आहे. याकरीता इच्छुक उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांकडून फळे आणि भाजीपाला फिरते विक्री केंद्र शीतचेंबरच्या  सुविधोसह याकरीता रेखांकन आराखडा व अंदाजपत्रकाचे प्रस्ताव ऑनलाईन मागविण्यात आला आहेत. प्रस्ताव सादर करण्याकरीता अटी, शर्ती व इतर तपशील कृषि विभागाच्या krishi.maharsashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. फळे व भाजीपाला फिरते विक्री केंद्र शीतचेंबरच्या सुविधेसह या घटकाकरिता उत्पादक व पुरवठादारांनी info@mahanhm.in या ईमेल आयडीवर प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन कृषि विभागाने केले आहे.